Качество

Политиката по качеството на “Авто Юнион” АД и своите дъщерни компании е насочена към продажба, сервиз и обслужване на автомобили, решавайки конкретните изисквания на клиента, спазвайки законовите изисквания, използвайки качествени и високотехнологични средства.

Ръководството на “Авто Юнион” АД поема ангажимента за непрекъснатото подобряване на ефикасността и ефективността на Системата за Управление на Качеството, гарантираща на Дружеството:

  • Ø Лидерство в предлагане на услугите в региона;
  • Ø Изпълнение на европейските нормативни изисквания и удовлетворяване на изискванията на клиента, както и надминаване на неговите очаквания;
  • Ø Повишаване на конкурентноспособността;
  • Ø Повдигане на духа и мотивацията на персонала;
  • Ø Взаимноизгодни отношения с доставчиците.

Осъзнавайки своята отговорност пред клиентите и работещите в Дружеството, Ръководството на фирмата се стреми да осигурява постоянно качество на услугите, чрез:

  • Ø Приключване на сделката, след потвърдено от клиента удовлетворение и съгласие с предоставената услуга;
  • Ø Осъществяване на обратната връзка с клиента, като важен критерий за качеството на предлаганите услуги;
  • Ø Постоянно поддържане, разширяване и обновяване на ресурсни възможности и компетенции за качественото извършване на предлаганите услуги;
  • Ø Внедряването и усъвършенстването на ефикасна и икономически изгодна система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.